Over Sinart

Het cultuurcentrum Sint-Niklaas startte in 2008 het project Sinart. Sinart is een platform voor talent uit de regio, dat opgericht is om kunstenaars te ondersteunen en te promoten. Daarnaast heeft het tot doel om een synergie te creëren tussen bedrijfswereld en kunstwereld.

'Door samen te werken met kunstenaars, kan uw bedrijf haar imago, reputatie, ontwikkeling van medewerkers en betrokkenheid met de gemeenschap verbeteren. We kunnen ons niet veroorloven om de culturele vitaliteit van onze gemeenschap te verliezen en moeten een nieuw debat op gang brengen. Sinart wil de bedrijfswereld met elkaar in contact brengen. We moeten de invloed van de kunst op een veranderende wereld verkennen en gebruiken binnen de bedrijfswereld.' tekst van Filip Van Bel, centrummanager Sint-Niklaas.

Kansen voor Wase kunstenaars

Het cultuurcentrum Sint-Niklaas wil met het project Sinart talent ondersteunen, promoten en kansen bieden.

Kunstenaars: een meerwaarde voor het bedrijf

Hedendaagse kunst maakt duidelijk hoe een bedrijf of organisatie over zichzelf denkt. Het bevestigt de openheid en aandacht voor creativiteit. Voor de werknemers schept kunst een aangenaam en stimulerend werkklimaat. Als jongeren een frisse en vernieuwde kijk hebben op maatschappelijke veranderingen en tendensen, dan geldt dit voor jonge kunstenaars exponentieel. Een bedrijf kan deze input gebruiken om een toekomstvisie uit te bouwen. Kunstenaars ontdekken en kansen geven is niet alleen boeiend, maar geeft een extra uitstraling en intellectuele meerwaarde aan het bedrijf.

De vier belangrijkste pijlers

  1. de website met de kunstenaarsdatabase www.sinart.be
  2. de tentoonstellingen in toegankelijke ruimtes van een bedrijf of openbare instelling.
  3. ondersteuning van  kunstenaars: inhoudelijk, zakelijk en logistiek. Hen voorstellen aan bedrijven en aan het publiek zodat ze ervaring kunnen opdoen en netwerken ontwikkelen.
  4. bedrijven voor het kunstgebeuren engageren met een service voor bedrijven: advies, informatie en bemiddeling.

Bent u een bedrijf met een een hart voor kunst en geïnteresseerd in dit project?
Bent u een kunstenaar en wilt u lid worden van Sinart?
Bel of mail ons:

cultuurcentrum Sint-Niklaas
tel. 03 778 33 79
patricia.maes [at] sint-niklaas.be